Ảnh Nóng

Chính sách & điều khoản

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Bình luận

Nhằm mục đích phát hiện hiện tượng spam, tấn công trang web, chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu hiển thị tại mục bình luận khi người dùng truy cập và để lại bình luận trên trang. Thông tin được thu thập bao gồm nội dung bình luận, địa chỉ IP và chuỗi user agent của người truy cập tại thời điểm tham gia bình luận.  

Nhằm mục đích đảm bảo bình luận trên trang từ người thật, không phải do phần mềm hay robot mà chúng tôi sẽ sử dụng Gravatar (bạn có thể tham khảo chính sách bảo mật của Gravatar tại đường link sau https://automattic.com/privacy/) Nhiệm vụ của Gravatar là nhận mã và kiểm tra mã xác nhận được tạo từ email của người dùng (còn có tên khác là hash) để xem bạn có thật sự sử dụng email cung cấp hay không. Sau khi xác nhận xong, hệ thống sẽ chấp nhận bình luận của người dùng và khi đó ảnh tiểu sử của người dùng sẽ hiển thị công khai trong mục bình luận.

Thư viện

Để tránh trường hợp bị lộ thông tin cá nhân, người tham gia nên tránh tải lên trang web những hinh ảnh có gắn dữ liệu định vị vị trí (mã nhúng EXIP GPS) vì khách truy cập trang Timfwb.net có thể tải hình ảnh trên trang website và tiến hành giải mã bất kỳ dữ liệu vị trí từ hình ảnh này.

Thông tin liên hệ, Cookies

Loại cookie được lưu trữ trong thời gian 1 năm: trong trường hợp người dùng để lại bình luận trên website, người dùng có thể sẽ phải cung cấp tên và địa chỉ email trên website cookie với mục đích không phải mất thời gian nhập lại thông tin này khi tiến hành nhập các lời bình luận khác.

Loại cookie không bao gồm thông tin cá nhân và được gỡ bỏ khi người dùng đóng trình duyệt: cookie tạm thời sẽ xuất hiện để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie trong lúc người dùng tiến hành bước vào trang đăng nhập của website.

Loại cookie tùy chọn này có thời gian lưu trữ phụ thuộc vào lựa chọn của người dùng khi đăng nhập.

Người dùng chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập của người dùng sẽ được lưu lại trong hai tuần để sử dụng cho lần đăng nhập sau. Khi người dùng đăng xuất khỏi tài khoản thì thông tin cookie đăng nhập cũng sẽ bị xóa.

Khi người dùng tiến hành đăng nhập vào tài khoản tại Tìm FWB, hệ thống sẽ xuất hiện cookie lưu trữ những thông tin mà người dùng sử dụng để đăng nhập, và còn có cookie lưu trữ chế độ hiển thị người dùng sử dụng. Một năm là thời gian lưu trữ tối đa của các thông tin liên quan đến lần đăng nhập và lựa chọn hiển thị gần nhất gần nhất nếu như không có gì thay đổi.

Loại cookie hết hạn sau 1 ngày: đây là loại cookie bổ sung và sẽ chỉ lưu trong trình duyệt của người dùng trong trường hợp người dùng muốn sửa hay đăng bài. Cookie này sẽ chỉ chứa thông tin bài viết bao gồm ID bài, thời gian sửa bài mà không lưu thông tin cá nhân của người dùng.

Nội dung nhúng từ website khác

Nội dung trên website này có thể bao gồm các video, hình ảnh hoặc bài viết được chia sẻ từ trang web khác thông qua mã nhúng. Những nội dung này sẽ được hiển thì chính xác như khi hiển thị tại website nguồn, ngoài ra chúng sẽ hoạt động độc lập với website của chúng tôi. 

Và vì vậy những trang web nguồn cung cấp thông tin này sẽ có thể truy cập dữ liệu cookie về người dùng bao gồm trình theo dõi của bên thứ ba, trình giám sát sự tương tác giữa người dùng và nội dung đó nếu như người dùng có thông tin tài khoản tại trang web nguồn.

Phân tích, Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai, Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nội dung bình luận của người dùng (bao gồm những dữ liệu liên quan đến bình luận) tại Tìm FWB sẽ được lưu giữ vô thời hạn nhằm mục đích tự động chấp nhận và hiển thị bình luận của người dùng. Nếu không đồng ý, thì bình luận của người dùng sẽ được giữ lại tại khu vực chờ kiểm duyệt.

Khi đăng ký tạo tài khoản tại website, chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp để tạo hồ sơ. Người dùng hoàn toàn có thể xem xét, chỉnh sửa hoặc thay đổi thông tin cá nhân bất cứ lúc nào. Quản trị viên của trang web có thể xem và chỉnh sửa thông tin này. Chỉ ngoại trừ tên người dùng sẽ không được thay đổi.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Người dùng có tài khoản tại website của chúng tôi hoặc có để lại bình luận, nhận xét thì đều có quyền yêu cầu nhận file xuất dữ liệu cá nhân của người dùng đang được chúng tôi lưu trữ. Thông tin này bao gồm cả những thông tin mà người dùng cung cấp cho website. Người dùng cũng có quyền yêu cầu website xóa mọi thông tin cá nhân của người dùng được website lưu giữ. Những thông tin vì mục đích hành chính, pháp lý hay bảo mật sẽ không bao gồm trong điều khoản này.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Bình luận của người dùng không phải là thành viên sẽ được kiểm tra thông qua ứng dụng phát hiện spam tự động.

Mời bạn tham khảo nội quy chúng tôi đường dẫn: https://timgaigoi.club/rules/